هواداران حسین تهی

  • ۰
  • ۰سفارش تاج گل

هوای مورد نیاز

تعویض هوای درون اتاق با بازگذاشتن پنجره‌ها ورود هوای تازه سبب می‌شود که اکسی ژن کافی مورد نیاز به گیاه رسیده ساقة گیاهان قوی‌تر شده در مقابل بیماری ‌ها پایداری بیشتری یابند. همچنین با این کار گاز نشتی از اجاق گاز و چراغ‌های گازی دیواری و دیگر آلودگی‌های هوا از اتاق خارج می‌شوند.

اما بایستی گیاه را از وزش مستقیم باد که سریع و مستقیماً به گیاه می‌وزد، شبیه باد کولر و کوران حفظ بکنید . همین طور وقت ی که دمای بیرون اتاق از داخـل آن کمتر است از باز نمودن پنجرة محل استقرار گیاهان برای ورود هوای تازه اقدام نکنید زیرا جهت گیاهان ضرر ‌آور است. تغییر درجة گرما ناگهانی محیط زیست گیاه، باعث ریزش برگ‌های تحتانی آن می‌گردد.

نور

نور مورد نیاز گیاهان آسری مانی نور غیر مستقیم می‌باشد. در تاریکی هیچ گیاهی افزایش نمی‌کند. دیوار به رنگ روشن (سفید) سبب رویش خوب گیاهان می‌شود علت این امر انعکاس نور مبوسیله رنگ‌های روشن در آبخش مان‌های کم نور است.
برگ‌ها و ساقه‌های گیاهان مستقر در پشت پنجره اکثرا ٌ به طرف نور کشیده شده خم می‌شوند. جهت پیشگیری از این نقیصه و حفظ توازن رویش می بایست گهبرخی آن را به یک طرف بچرخانید. مواظب باشید که گیاهان گلدار را زمان ی که گل‌ها روییده‌اند حرکت ندهید.
نور فلورسنت را می‌توان به عنوان منبع کمکی نور به جای نور طبیعب جهت افزایش گیاهان استفاده نمود. از لامپ‌هایی که از خود گرما می‌دهند شبیه لامپ‌های مدادی جهت گیاهان گلدار و از مهتابی‌ها یا لامپ‌های گازی برای گیاهان بدون گل با برگ زینتی استفاده می‌گردد. با کیفیت ترین وضعیت برای مصرف از نور مصنوعی در جایی که نور طبیعی کافی نمی‌باشد، استفاده از چند لامپ مهتابیِ آفتـاب ی سفید است. گیاهان مورد نظر بایستی به فاصله حدود ۲۴ سانتی‌متر در زیر مهتابی‌ها قرار بگیرند، به شرطی که لامپ‌ها حداقل حدود ۱۴ ساعت در روز روشن باشند. برای آسان‌تر شدن کار می‌توان از کلیدهای تایمر دار مصرف کرد. اما این تجویز برای مکان‌هایی است که نور غیرمستقیم به میزان زیاد کم به آنجا می‌رسد فاقد نور کافی می‌باشد.
از طرفی چنانچه مشاهده نمودید که گیاه در ساعات گرم روز بین ساعات ده تا شانزده حالت پژمردگی پیدا کرده برگ‌ها ابتدا به زردی و پس به رنگ قهوه‌ای تغییر رنگ پیدا کرده مطمئن باشید که از نور خیلی رنج می‌برد. آن را از پنجره دورتر قرار دهید یا در اواسط روز پرده‌ها را بکشید.
اصولا ً نور مستقیم خورشید جهت گیاهان آسری مانی، به ویژه برگ‌های تازه جوانه‌زده ضرردار است و نبایستی نور آفتـاب مستقیماً از پشت شیشة پنجره به آنها بتاید. بهتر است نور از پرده کرکرة نیمه‌باز و یا پردة توری عبور کردن کرده به اصطلاح فیلتر شده باشد.

آبیاری

درمورد آبیاری گیاهان مسئلة با اهمیت تنظیم فواصل آبکمک در فصول مختلف است طبق آمار به دست آمده اکثر گیاهان آبخش مانی در تاثیر افراط در آبیاری عدم اطلاع مردم از نحوه آبکمک آنان از بین می‌روند. میزان آب در هر آبکمک باید طوری باشد که آب اضافی از گلدان خارج شود تا مطمئن شویم که آب به تمام قسمت ‌های گلدان و ریشه‌ها رسیده است. همچنین با اینراهنمای از باز بودن سوراخ زهکش گلدان هم اطمینان حاصل می‌کنیم. آب جمع شده در زیر گلدانی را حتمـا ً می بایست خالی بکنید زیرا مانع تنفس ریشه می‌شود و در نهایت سبب مرگ آن می‌گردد. از دادن آب بسیار زیاد سرد کلردار نیز به آنان خودداری نمایید.

زمان آب دادن گیاهان:

مناسب‌ترین زمان آبکمک در گرم‌ترین ساعات روز، زمانی است که خاک گلدان رو به خشکی گذاشته ولی هنوز کاملاً خشک نشده است. جهت آموزش ی کمک شما به تشخیص صحیح اینکه خاک گلدان در حال خشک شدن هست یا خیر، اولاً می بایست سطح خاک گلدان خشک باشد و در برخی گیاهان دو نم باشد. ثانیاً زمان ی که با انگشت به گلدان ضربه می‌زنید بایستی صوت پوکی بدهد که نشانة خشکی خاک است نه ولوم خفه که در تاثیر خاک مرطوب تولید می‌شود. خاک مرطوب نسبتاً چسبنده است خاک دو نم چسبندگی کمتری دارد. خاک ۸۵ درصد گیاهان آپارت مانی بایستی همیشه مرطوب باشد. خاک مرطوب خاکی است که اگر آن را مشت بکنید فشار دهید، فرم گرفته با تلنگر ذرات آن از هم جدا می‌شود.

عوامل موثر در آبکمک گیاه:

چنانچه درجة گرما محیط شدت نور به هر دلیل ی در آبخش مان بیشتر شود نیاز گیاه به آب طبیعتاً بیشتر می‌شود. گیاهانی که در گلدان‌های کوچک هستند یا برای مدتی خاک و یا گلدانشان تعویض نشده نسبت به گیاهانی که در گلدان‌های بزرگ بوده یا خاک آنها گلدانشان تازه عوض شده، نیاز زیادتری به آب دارند.
در فصل پاییز که هوا رو به سردی می‌رود و به خصوص در فصل زمستان، بیشتر شدن گیاه کمتر شده احتمال دارد به طور کلی متوقف گردیده باشد. در این فصل که وقت استآسان گیاه است، تبخیر آب داخـل خاک گلدان کمتر می‌گردد. پس می بایست از میزان آبکمک آن کاسته فواصل آن را و از افراط در آبکمک آن خودداری نمود. مجدداً در فصل بهار و تابستان میزان آبیاری را بسته به نیاز گیاه افزایش دهید.

به طور کلی گیاهان گوشتی کاکتوس‌ها به فواصل آبکمک زیادتری نیاز دارند تا گونه‌های دارای برگ‌های نازک شبیه حسن یوسف پیله‌آ. خلاصه اینکه هرچه گیاهان برگ‌های پهن‌تر و بزرگ‌تر بوده و بیشتر شدن سریع‌تر داشته باشند دفعات زیادتری به آب نیاز دارند.

مطالب زیر را بهتر به خاطر بسپارید و برای پیشگیری از تلف شدن گیاهانتان نکات یادآوری شده را دقیقاً به کار بندید.

۱- در آبکمک از آبی که سرد نبوده دمای آن با درجة گرما محیط زیست آن یکسان کلر آن نیز خارج شده باشد مصرف نمایید.

۲- مد نظر داشته باشید جمع شـدن آب در زیر گلدانی ضرردار است آب اضافی بلافاصله بایستی تخلیه شود هر چند ماه بار اطمینان حاصل نمایید که آب از سوراخ تحتانی آن به آرامی خارج گردد.

۳- خیس نگه‌داشتن همیشگـی خاک گلدان، هوای موجود در خاک را به بیرون می‌راند و سبب می‌شود ریشه‌های آن در تاثیر عدم تنفس پوسیده و درنتیجه گیاه تلف گردد.

۴- درجة گرما محیط زیست گیاهان، جنس گلدان، فصل نوع خاک آن تأثیر مهمی در تنظیم آبیاری دارد.

۵- یکی از علائم اولیة افراط در آبیاری، زرد شدن برگ‌های تحتانی مثل دیفن‌باخیا در برخی از گیاهان مانند لیندا لَخت و شُل شدن برگ‌های فوقانی آن است. مد نظر داشته باشید افراط در آبکمک علت مرگ بیشتر گیاهان آسری مانی است.

درجه گرما و رطوبت هوا

یکی دیگر از عواملی که در سلامت ی و طراوت گیاهان نقش عمده‌ای دارد میزان رطوبت گرما موجود در اطراف آن‌هاست. کمبود رطوبت محیط زیست گیاه، آب کلردار و کمبود پتاسیم سبب سوختگی نوک حاشیة برگ‌ها ایجاد لکه‌های قهوه‌ای رنگ در نقاط مختلف برگ‌ها می‌شود.

مد نظر داشته باشید چنانچه می‌خواهید گیاهانتان از طراوت و شادابی خاصی برخوردار باشند، درجة گرما محیط زیست آنان نبایستی از حدود ۲۰ تا ۲۲ درجة سانتی‌گراد کمتر باشد برخی از آنان تا ۱۰-۱۲ درجه بالاتر از صفر حتی کمتر از آن را تحمل می‌نمایند ولی افسرده کسل می‌شوند.

چطور رطوبت هوای اطراف گیاهانمان را در داخـل آسری مان بالا ببریم؟

۱- زیر گلدانی گیاهان را قدری بزرگ‌تر از قطر دایرة دهانة گلدان و گودتر از زیرگلدانی‌های معمولی، چیزی شبیه به تشت، که حدود ده سانتی‌متر عمق عرض آن از چتر گیاه بزرگتر باشد انتخاب بکنید کف آن را مملو از شن درشت یا پوکة صنعتی یا سفال خرد شده کرده و روی شن‌ها به آن اندازه آب بریزید که آب با ته گلدان ارتباط نداشته باشد که باعث پوسیدگی ریشه‌ها نشود. حال گلدان را روی شن‌ها قرار دهید. تبخیر دائمی آب داخـل شن‌ها باعث بالا رفتن میزان رطوبت در اطراف گیاه می‌گردد و چنانچه با رطوبت‌سنج آزمایش نمایید، هوای اطراف گلدان سه تا پنج بار مرطوب‌تر از قسمت ‌های دیگر اتاق است.

۲- روش دیگر آن است که با دستگاه آب‌فشان (اسپری) آب ولرم را به صورت هاله در گرم‌ترین ساعات روزهای تابستان به روی گیاه بپاشید. همچنین می‌توانید در فصل زمستان با قراردادن ظرف آب و یا کتری روی بخاری یا قرار دادن حوله‌های مرطوب آغشته به اسانس اُکالیپتوس روی پره‌های رادیاتور شوفاژ و یا مصرف از دستگاه بُخور تا حدود بسیاری رطوبت محیط آنان را بالا ببرید. مد نظر داشته باشید قطرات آب اسپری شده بیش از میزان روی برگ‌ها (حباب مانند) نمانند و همین طور افراط در اسپری باعث جمع شـدن آب در محل اتصال دمبرگ به ساقه در گیاهانی شبیه یوکا، دیفن‌باخیا و لیندا می‌شود که برای آنان ضرردار است و به تدریج باعث ایجاد لکه‌های قهوه‌ای در سطح برگ گیاه پوسیدگی دمبرگ می‌گردد. جهت دفع آب‌های اضافی روی برگ‌ها، گیاه را به صورت آرام تکان دهید تا آب‌های اضافی آن فرو ریزد.

۳- آخرینآموزش این است که گلدان‌ها را دور جمع بکنید . چون برگ‌ها به طور دائم از خود بخار آب پس می‌دهند این رطوبت در محدوده گلدان‌ها جمع و متراکم شده رطوبت محیط را بالا می‌برد.

کود

چه کود بدهیم؟ اکثرا ً دادن کود شیمیایی کامل (کمپلکس) به مدت چهارماه بعد از خرید گیاه ضروری می‌باشد. اما اگر گیاه در گلخانه نباشد، کود دادن زمان رویش و یا گل دادن گیاه است، که این زمان برای گیاهان بدون گل (برگ‌های زینتی) و گلدار از ماه فروردین تا آبان بوده و جهت گونه‌های گل‌دهندة زمستانی فصل زمستان می‌باشد. در زمان استآسان (خواب بودن) گیاه، که بیشتر شدن در آن صورت نمی‌گیرد گیاه گل و برگ نمی‌رویاند، به آن کود ندهید برای چه که سبب فشار به گیاه شده و آن را ضعیف می‌کند باعث رویش نابزمان برگ‌ها و ریشه‌ها می‌شود. برای کوددهی بایستی از کودهای محلول که تمام عناصر مورد نیاز گیاه حاوی سه عنصر مهم ازت، فمسافرت پتاس دوازده عنصر فرعی شبیه روی، آهن، مولیبدن، مس، بُر و... می‌باشند مصرف کرد. این کودها، هرماه بار یا از طریق خاک یا روی برگ‌ها اسپری می‌شود. (طبق دستور روی جعبه کود) کمتر از میزان توصیه شده در روی جعبة کود اشکالی ندارد ولی بیشتر از میزان پیشنهاد شده باعث مرگ گیاه می‌گردد.

خاک گلدان

برترین ترکیب جهت خاک گلدان گیاهان آپارت مانی به طور اعم، حاوی یک پارت ماسه دو پارت خاک برگ یا پیت موس می‌باشد. ولی جهت قلمه زدن یا تکثیر از ترکیب دو قسمت ماسه یک بخش خاک برگ یا پی موس مصرف می‌گردد.

زمان ی که از خاک برگ برای تعویض خاک گلدان مصرف می‌نمایید نکتة خیلی مهم این است که نمی بایست خاک را زیاد فشار داد. فشردگی خیلی خاک برگ سبب می‌شود که خاک برگ‌ها به هم بچسبند از ورود هوا و تنفس ریشه، که برای بیشتر شدن گیاه زیاد مهم ضروری است، پیشگیری نماید.

در صورت امکان برای قلمه‌زنی می‌توان به جای ماسه از ترکیبات معدنی پرلایت و دانة ریز لیکا (پوکة صنعتی ریز) هم استفاده نمود.

تعویض گلدان

تعویض گلدان به سه انجام می‌شود: خالی شدن خاک گلدان از مواد غذایی و افزایش خیلی ریشه‌ها. به همین خاطر نشانة تعویض گلدان، ظهور علائم کمبود مواد غذایی است یا خروج ریشه‌ها از سوراخ زهکش ته گلدان و یا متورم شدن ریشه آنان در سطح خاک گلدان و یا به صورت مارپیچ در ته خاک گلدان جمع شده باشد.

تذکر : درباره گیاهان نماید رشد و گیاهانی که گلدان بزرگ دارند می‌توان به جای تعویض گلدان، چند سانتی‌متر از خاک سطحی گلدان را با خاک جدید تعویض نمود. بهتریـن تعویض گلدان در صورت نیاز نیمة دوم اسفند بعد از گرم شدن هوا در محیطی سربسته می‌باشد. گلدان بایستی تنها سایز از گلدان قبلی بزرگ‌تر باشد. زیرا اکثر گیاهان آقسمت مانی در گلدانی که به نظر شما کوچک می‌آیند خوب بیشتر شدن می‌کنند.


پاک کردن براق نمودن برگ‌ها

گرد و غبار به طرق مختلف ی دشمن برگ‌ها و گیاهان می‌باشند. گرد و غبار، زیبا یی درخشندگی برگ‌ها را از بین می‌برد نیز روزنه‌ها و منافذ گیاه را می‌پوشاند. پس گیاه نمی‌تواند به طور کامل تنفس نماید . گرد غبار لایه‌ای روی برگ تشکیل می‌دهد که جلوی جذب موثر نور آفتـاب را می‌گیرد. گرد غبار به ویژه در مناطق صنعتی و در شهرهای بزرگ، حاوی مواد صنعتی و شیمیایی بوده برای گیاه زیان ‌آور می‌باشد.

پس برگ‌ها باید به طور مرتب به طریقی که ذکر می‌شود تمیـز شوند. این عمل با اسپری کردن آب یا پاک کردن برگ‌ها بوسیله اسفنج تمیـز انجام می‌شود.

هرگز برگ‌های جوان تازه روییده را تمیـز نکنید چرا که زیاد لطیف بوده و خیلی سریع زخمی می‌شوند. در مواقعی که برگ‌ها بسیار زیاد کثیف هستند می‌بایستی که اول با دستمالی نرم خاک‌ها را گرفته پس برگ‌ها شست‌وشو شوند. چنانچه این کار قبل از شست‌وشوی برگ‌ها انجام نپذیرد شاید که شستن برگ‌ها ایجاد لایه‌ای از گِل چسبنده روی برگ نمایند که به مراتب بدتر از حالت اول برگ‌ها گردیده و باعث مسدود شدن منافذ برگ‌ها در نتیجه مرگ گیاه می‌گردد.

در مورد کاکتوس‌ها و گیاهانی که برگ‌هایشان به آب حساس است (مثل بنفشه آفریقایی و سرخس) از اسپری آب روی برگ‌ها خودداری کرده و با بُرس یا قلم موی نرم مرطوب، خاک آنها را بزدایید.


نگهداری از گل های آبخش مانی وقت مسافرت

هر ساله وقت تعطیلات مسافرت ها خانواده هایی که در فضای درون خانه شان تعدادی گیاه آقسمت مانی را پرورش می‌دهند، همیشه دل نگـران آبیاری آنها می‌شوند. برخی مسئولیت آبکمک را به همسایه یا فامیل می‌سپارند ولی بعضی دیگر که چنین امکانی را ندارند، به وقت برگشتن با گیاهانی پژمرده روبه رو می‌شوند. در صورتی که می‌توانند با به کارگیری یکی از چند راهکار زیر با خیالی آسوده به مسافرت بروند.

۱ـ گلدان ها را کف حمام یا آشپزخانه بچینید سطلی حاوی آب را در کنار هر گلدان در سطحی بالاتر از آن قرار دهید.
پارچه ای نخی به اندازه متر یا بیشتر به عرض حدود پنج سانتی متر آماده بکنید یک سر آن را از کنار گلدان به داخـل خاک فرو بکنید . سر دیگر را در سطل پر از آب قرار دهید. به این ترتیب دستمال پارچه ای همـواره آب را به خود جذب می‌کند آب آرام آرام به داخـل خاک گلدان منتقل می‌شود.

۲ـ در درون وان حمام یا در یک لگن بزرگ، کمی آب بریزید چند آجر در کف آن و در درون آب قرار دهید. پس گلدان ها را بر روی آجرها بچینید. مد نظر داشته باشید ، گلدان ها به طور مستقیم داخـل آب قرار نگیرند و همچنین در کف هر از گلدان ها هم حداقل چند سوراخ وجود داشته باشد.

۳ـ یک تکه حوله یا پتوی کوچک مستعمل را در کف وان یا لگن بزرگ قرار دهید. درون وان یا لگن را به ارتفاع دو الی سه سانتی متر آب بریزید. گلدان ها را بر روی حوله یا پتوی مرطوب قرار دهید یا آن که نیمی از تکه حوله بزرگ را داخـل لگن یا سینی بزرگی قرار داده گلدان ها را روی آن بچینید. سر دیگر حوله را در داخـل ظرف گود دیگری که با آب پر شده است بگذارید. مد نظر داشته باشید ظرف دوم می بایست در سطحی بالاتر از ظرف اول قرار گیرد. همچنین اندازه ظروف را با توجه به ابعاد گلدان ها گیاه درونشان گزینش بکنید .

  • ۹۵/۰۳/۰۱
  • محسن بنگر

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی